Cennik udostępnienia dokumentacji medycznej

LP UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ OSOBIE FIZYCZNEJ CENA*
1 Opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 8,04 zł
2 Opłata za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej 0,80 zł
3 Wyciąg, odpis lub kopia na nośniku elektronicznym 8,04 zł

 

*na podstawie art. 28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz.U. 2009,nr 52, poz. 417)

 

LP UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ INSTYTUCJOM CENA*
1 Opłata za orzeczenie, zaświadczenie, opinię, informację lekarską 150,00 zł
2 Opłata za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej 2,00 ZŁ
3 Wyciąg, odpis lub kopia na nośniku elektronicznym 10,00 zł

 

*na podstawie §4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji ( Dz. U. 2012, poz. 605)

 

Przesyłka dokumentacji medycznej wg aktualnego cennika usług Poczty Polskiej- doliczana dodatkowo.